Ο τίτλος του «Οδηγός Νομοθεσίας ΚΤΕΛ.ΑΕ.»προσδιορίζει και το περιεχομενο ενός πραγματικά πρωτότυπου και πρωτοποριακού-τουλάχιστον εμείς δεν γνωριζουμε κάτι αντίστοιχο- πονήματος απ τους δυο καλούς γνωστες του αντικειμένου και άπτεται του λογιστικού και φορολογικου δικαίου, της εταιρικής διακυβέρνησης, της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας μεταφορών και του προϋπολογισμού και κοστολόγησης του έργου των εταιρειών αυτών Το πονημα των εκδόσεων Filistax έρχεται να καλύψει ένα πραγματικά μεγάλο κενό χρόνων εν προκειμενω και να συνδράμει στο δύσκολο έργο τους όχι μονάχα τις διοικήσεις των ΚΤΕΛ αλλά και τα στελέχη των γραφείων τους , δικηγόρους του αντικειμένου, συμβολαιογράφους, λογιστές και στελέχη των δημοσίων οικονομικών αλλά και περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών. Το έργο χωρίζεται σε δυο μέρη: Το πρώτο αναφέρεται στη βασική νομοθεσία κι επιμελήθηκε ο Δ.Φίλης και το δεύτερο στις τεχνικές κόστους με επιμέλεια Χρ.Λεμονακη ,ενώ στο παράρτημα παρατίθεται η νομοθεσία οργάνωσης του έργου μεταφοράς των επιβατών με λεωφορεία ΔΧ ενόψει στην ουσία απελευθέρωσης του έργου,μέσω διεθνών διαγωνισμών