Οι εργασίες προσβασιμότητας στην βορειονατολική ακρόπολη του Κάστρου έχουν προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία των υπαίθριων διαδρομών στον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων εντός της ΒΑ Ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων και η σύνδεση των προσβάσεων που κατασκευάζονται στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση πλατείας

Γλυκήδων, οδών Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και Σούγδουρη  και των προσβάσεων που θα δημιουργηθούν εντός των επιμέρους μνημείων της ΒΑ Ακρόπολης.

Με το έργο θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση επισκεπτών κάθε ηλικίας και κατάστασης, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των ατόμων με κινητικά προβλήματα, και εμποδιζόμενων ατόμων στον χώρο της Βορειοανατολικής Ακρόπολης.

 Οι διαδρομές αυτές, ξεκινώντας από τις δύο εισόδους της ακρόπολης θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση των επισκεπτών και ειδικά την πρόσβαση των ΑμεΑ, στο κτήριο του Τζαμιού Ασλάν Πασά, στο παρακείμενο κτήριο του Μεντρεσέ, στους κοινόχρηστους χώρους wc, αλλά και στο κτήριο της Εστίας (κτήριο που φιλοξενούσε τους χώρους παρασκευής φαγητού και εστίασης, την εποχή της λειτουργίας του ιεροδιδασκαλείου του συγκροτήματος), για την περίπτωση που σε μελλοντικό χρόνο αποφασιστεί να αναστηλωθεί και το κτήριο της Εστίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, πέρα από τη συνολική χάραξη και κατασκευή των διαδοχικών υπαίθριων περιπατητικών διαδρομών, πρόκειται να συμπεριληφθούν και οι απαραίτητες μηχανολογικές υποδομές ειδικού τύπου και προδιαγραφών (αναβατόρια, ράμπες και ανελκυστήρες) που θα καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση ΑμεΑ εντός των μνημείων και του ευρύτερου υπαίθριου χώρου της βορειοανατολικής Ακρόπολης, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα επίσκεψης σε όλους τους επισκέπτες, κάτι που έως και τώρα δεν ήταν εφικτό.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών του κύριου υποέργου και η αντίστοιχη αρχαιολογική εποπτεία, λόγω της εκτέλεσης εργασιών σε αρχαιολογικό χώρο, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υποέργου που θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία.

Οι προσφορές για το συγκεκριμένο έργο πρέπει να κατατεθούν ως τις 13 Φεβρουαρίου και η αποσφράγιση για την ανάδειξη αναδόχου θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου.από epirus post