Σ.Σ : ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΝΔ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ!!!…Την ίδια ώρα με αμείωτη ένταση οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και κινητών περιουσιακών στοιχείων σε πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες
Οπεριορισμός της φοροδιαφυγής και η ενίσχυση των εισπράξεων του Δημοσίου, αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και οι πιέσεις που ασκεί η φορολογική αρχή σε όλα τα μέτωπα είναι ισχυρές.

Μπαράζ ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων για οφειλέτες με μεγάλα χρέη στην εφορία εξαπολύει η ΑΑΔΕ και βγάζει στο σφυρί 35 ακίνητα τους επόμενους δύο μήνες στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στους φορολογούμενους που παρα την υψηλή οικονομική επιφάνεια αφήνουν απλήρωτους φόρους με το συνολικό ποσό να ανέχεται σε 106 δις. ευρώ

Στον κατάλογο με τους νέους πλειστηριασμούς, που ξεκινούν από τις 2 Μαρτίου, περιλαμβάνονται πάσης φύσεως ακίνητα από μονοκατοικίες και γραφεία μέχρι αγροτεμάχια και βιομηχανικές μονάδες με τιμές πρώτης προσφοράς που κλιμακώνονται ανάλογα με το είδος, την έκταση και την περιοχή του ακινήτου, από 10.000 ευρώ έως και 7 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων θα επεκταθεί και θα ενταθεί τους επόμενους μήνες με στόχο την ενίσχυση των εισπράξεων από «κόκκινες» οφειλές και την αποτροπή νέου ρεύματος απλήρωτων φόρων την ώρα που τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία ξεπερνούν τα 106 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών άνω των 500 ευρώ προβλέπεται κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου καθώς και κατάσχεση ακινήτων. Ωστόσο πριν από την ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης η φορολογική αρχή υποχρεούται να κοινοποιήσει στον οφειλέτη ατομική ειδοποίηση καταβολής της οφειλής.

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και κινητών περιουσιακών στοιχείων
Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και κινητών περιουσιακών στοιχείων σε πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες, ενώ το σχέδιο δράσης προβλέπει επιτάχυνση των διαδικασιών για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με διεύρυνση του αυτόματου μηχανισμού για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση μπορεί κατά τη κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας εφορίας να ληφθούν τα εξής μέτρα:

α) Κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.

β) Κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των ανωτέρω, είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η λήψη εις βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

Πριν από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου. Επισημαίνεται ότι από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου.

Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση, ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Ωστόσο με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών μπορεί να επιτευχθεί ακύρωση του πλειστηριασμού.

Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Το μέτρο εφαρμόζεται εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Σε περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνον ο λογαριασμός αυτός.

Σύμφωνα με το νόμο η εφορία δεν μπορεί να προχωρήσει σε κατασχέσεις αντικειμένων και περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειας του οφειλέτη.

Επισημαίνεται ότι από τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία είχαν 3.979.795 φυσικά και νομικά πρόσωπα και από αυτούς σε 1.487.215 φορολογούμενους ή ποσοστό 70,98% έχουν ήδη ληφθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και πλειστηριασμοί ακινήτων ενώ 2.095.135 τελούν υπό αυτό τον κίνδυνο.

Με βάση την κατανομή των χρεών το 72,9% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές μεταξύ 50 και 10.000 ευρώ που αποτελούν το 3,7% του συνόλου των χρεών ενώ στο εύρος οφειλής από 1 εκατ. έως 100 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 77,3% του συνολικού χρέους που προέρχεται από το 0,2% των οφειλετών.

Όσον αφορά στις ρυθμίσεις το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών 24,3% εντοπίζεται σε φορολογούμενους με χρέη από 500 έως 10.000 ευρώ ενώ αντίθετα χαμηλά ποσοστά καταγράφονται στα χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

pentapostagma