Με τεπορταζ από epiruspost

Την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων θέτει σε δημόσια διαβούλευση η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν απόψεις σε διάστημα ενός μήνα.

Στην περιοχή μελέτης δεν περιλαμβάνεται παράκτιο τμήμα της Ηπείρου όμως περιλαμβάνεται ένα μεγάλο τμήμα του Ιονίου και των Διαπόντιων Νήσων.

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε επίσημα πριν μερικές ημέρες από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προσδιορίζει τις επιλέξιμες Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και εκτιμά την ισχύ των έργων που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτές, σε μεσοπρόθεσμο (έως το 2030-2032) και μακροπρόθεσμο (μετά το 2030-2032) χρονικό ορίζοντα.

Το σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ περιλαμβάνει 25 περιοχές, συνολικής έκτασης 2,712 km2 και εκτιμώμενης ελάχιστης ισχύος 12,4 GW. Η πλειοψηφία των προτεινόμενων θαλάσσιων περιοχών ενδείκνυνται για πλωτής έδρασης τεχνολογία ΥΑΠ. Με βάση αυτό το σχεδιασμό, η Ελλάδα δύναται να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προώθηση νέων τεχνολογιών, να αποκτήσει εγχώρια τεχνογνωσία και να αναπτύξει την απαραίτητη εφοδιαστική αλυσίδα.

Σημειώνεται ότι τo σχέδιο, που έχει ήδη υποβληθεί στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προκρίνει μια δεξαμενή επιλογών από δέκα  περιοχές για ανάπτυξη έως το 2030-2032, συνολικής ισχύος περίπου 4,9 GW, και αφορούν κυρίως έργα πλωτής έδρασης.

Στις περιοχές περιλαμβάνεται το Ιόνιο Πέλαγος (Διαπόντια νησιά,, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ στα 450 MW.