για τα…χαλια στελέχωσης κρίσιμων υπουργείων που εμποδίζουν μεταξύ άλλων πολλών βεβαίως θα προσθέταμε εμείς την παραγωγή εργου..

Η ανάρτηση Καχριμανη ατο fb:

Μεγάλο Το πρόβλημα όταν το Στελεχιακό Προσωπικο των Υπουργείων είναι Μακρυά από το Πρόβλημα και τις λύσεις . Θέματα Απλά , αλλά πολύ Χρήσιμα μπορούν να λυθούν Πάραυτα. Ένας Υπουργος πάει σε Ένα Υπουργείο , αν το Ανώτατο στελεχιακό Προσωπικο δεν έχει τις γνώσεις και την θέληση να βοηθήσει πάει Ακλαυτος. Επίσης Καλά τα μεγάλα Εργα Αλλά και τα Εργα της Καθημερινότητας που δίνουν Λύσεις οι Δυο Βαθμοί Αυτοδιοίκησης είναι απόλυτα Αναγκαία. Γιαυτο υπάρχουν να έχουν αποτελεσματικότητα και αμεσότητα. Πολλές φορές η Κεντρική διοίκηση διαχρονικά είναι μακρυά από το πρόβλημα . Ας Ελπίσουμε ότι μετά τις πρόσφατες Εκλογές θα αλλάξουν Πολλα σε αυτά που είδαμε να υπάρχει Υστέρηση .