Η τουρκική σημαία τον μάρανε… Ανατινάχθηκε ο ίδιος και το αυτοκίνητο!