Κι αν δεν είναι γιατί δεν φροντίζει για την ενίσχυση της αντί να επιμένει προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση , προσβάλλοντας ακόμη και την συνείδηση των στελεχών του;