Ρημάζει η κυρία παραγωγική περιοχή της χώρας στον πρωτογενή τομεα, ξαναγράφεται ο προϋπολογισμός, σε ..ελεύθερη πτώση η κυβέρνηση..