Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, στις 29 Δεκεμβρίου 2023 και χωρίς, προφανώς, καμία επίσημη ανακοίνωση, τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας προχώρησαν στην κατάργηση τριών σημαντικών επιδομάτων.

Συγκεκριμένα, τις εν λόγω επιδοτήσεις χορηγούσε ο τέως ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), και αφορούν σε εκείνο που δινόταν μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, στο ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων αλλά και στο επίδομα στην περίπτωση επίσχεσης ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης/εκμετάλλευσης. Τα συγκεκριμένα επιδόματα λαμβάνονταν καιρό τώρα από ανέργους της χώρας και σκοπό είχαν να προσφέρουν, στο ελάχιστο, στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους, μέχρι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Αυτά είναι τα επιδόματα που καταργήθηκαν
— Το ειδικό επίδομα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας (ίσο με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας)

Το ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων. Το συγκεκριμένο επίδομα μπορούσαν να το λάβουν μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος κατηγορίες ανέργων. Το ποσό του βοηθήματος ισούνταν με 15 ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Με δεδομένο ότι το ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 ευρώ, το ύψος του επιδόματος ήταν 287,4 ευρώ (19,16 Χ 15 = 287,4 ευρώ)

— Το ειδικό βοήθημα επίσχεσης ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης/εκμετάλλευσης. Δικαιούχοι ήταν οι ασφαλισμένοι που δεν συγκέντρωναν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης/εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό τού δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.). Το ύψος του βοηθήματος ήταν ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, με εσωτερικό έγγραφο που διανεμήθηκε στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, ορίζεται πως «στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω που είναι σε ισχύ από 29/12/2023, οι αιτήσεις των καταργηθέντων επιδομάτων δεν είναι πλέον διαθέσιμες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τυχόν δε αιτήσεις που υπεβλήθησαν από την 29/12/2023 και εξής είναι απορριπτέες».