Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του στο σώμα μετά από 33 χρόνια. Στην τελευταία ημερήσια διαταγή του ο υποστράτηγος ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνεργάστηκαν καθοιονδηποτε τρόπο μαζι του, καθώς και την ηγεσία του Σωματος