Πως η ελληνική Πολιτεία διαχρονικά και με εμεσους τρόπους αμνηστεύει τη μεγάλη φοροδιαφυγη και τιμωρεί τα μικρά ψάρια..