που έθεσαν οι επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων στην επιτροπή , παρόντος και του αντιπεριφερειάρχη Αρτας Β.Ψάθα.

Το θέμα των έργων τέθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής και από τους τρεις επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Γιάννη Στέφο, Στέφανο Ζούμπα και Γιώργο Πρέντζα.

Ο Περιφερειάρχης απάντησε πως «θα γίνει ότι πει η Τεχνική Υπηρεσία και ουδέν άλλο» για να προσθέσει ότι δεν βλέπει προβλήματα.

Το έργο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη έχει εκτελεστεί περίπου το 90%.

Και οι τρεις επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ζήτησαν την αποπεράτωση και τόνισαν ότι θα πρέπει να επιλυθούν ζητήματα ασφάλειας που αναδεικνύονται.