Ρωτάμε διότι ναι μεν οι σχετικές αποφασεις λαμβάνονται με κάθε νομιμότητα κατόπιν αιτημάτων των βιομηχανιών που στην κυριολεξια έχουν …θησαυρίσει, ωστόσο… Μόνον ο …θεός πλέον μπορεί να γνωρίζει ποιες μπορεί να είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα και τις πηγές απ την συνεχή υπεράντληση και μην μας πουν τίποτε διαφορετικό διότι θα γελάσει ο κάθε ..πικραμένος… Φοβούμεθα λοιπόν ότι κάποιοι υπηρεσιακοί παραγοντες φορτώνονται -και δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τον…λόγο-πολύ μεγαλύτερη ευθύνη απ αυτή που τους αναλογεί έναντι των ερχόμενης γενιάς και ο νοών νοειτω… Άλλωστε πάγια θέση μας είναι ότι νερά, αέρας και βασικές υποδομές δεν παραχωρούνται σε ιδιώτες…

Tzafnews.gr

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με δύο αποφάσεις που ελήφθησαν την ίδια ημέρα η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής δια του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, τροποποιεί τις ΑΕΠΟ για τις δύο μεγάλες βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού που λειτουργούν στα Ιωάννινα.

Είχαν προηγηθεί αιτήματα από τις ίδιες με σκοπό να φτάσουν την μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού ανά έτος.

Της απόφασης αυτής είχε προηγηθεί η θετική υπό όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου.

Με τις αποφάσεις αυτές οι ετήσιες αντλούμενες ποσότητες για τις δύο βιομηχανίες αυξάνονται συνολικά κατά 280 χιλιάδες κυβικά μέτρα, ουσιαστικά δηλαδή είναι σαν να τίθεται σε λειτουργία μία ακόμη βιομηχανία.

Με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ για την βιομηχανία εμφιάλωσης  νερού και αεριούχων αναψυκτικών «Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ» που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Μεσοβούνι της Κοινότητας Νεγράδων η ετήσια αντλούμενη ποσότητα αυξάνεται από τις 400 χιλιάδες κυβικά μέτρα στα 560 χιλιάδες κυβικά, προερχόμενα από τις δύο γεωτρήσεις.

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Με την δεύτερη απόφαση τροποποιείται η ΑΕΟΠ για την «ΧΗΤΟΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και την βιομηχανία εμφιάλωσης νερού που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στην Κοινότητα Περιβλέπτου. Με βάση την τροποποίηση αυξάνεται η συνολική άντληση νερού ετησίως από τα 300 χιλιάδες κυβικά στα 420 κυβικά μέτρα.