Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου όπου συνήθως καταγράφεται αποκλιμάκωση οι άνεργοι στην Ήπειρο αυξήθηκαν.

Ενδεικτικό είναι ότι στην διάρκεια του Αυγούστου υπήρξαν 880 νέες αιτήσεις.

Σχεδόν το 50% από το σύνολο των ανέργων βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους ενώ μόλις 88 είναι αυτοί που δεν αναζητούν εργασία.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα της ΔΥΠΑ για το διάστημα του Αυγούστου ανέρχεται σε 897.543 άτομα.

Από αυτά 495.226 (55,2%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 402.317 (44,8%) για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνεργοι άνδρες ανέρχονται σε 287.195 (32%) και οι γυναίκες σε 610.348 (68%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, συγκεκριμένα 305.383 (34%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας (συμπεριλαμβάνεται και η Μεταδευτεροβάθμια) εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, συνολικά 400.772 άτομα (44,7%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Αύγουστο 2023 (οι δικαιούχοι που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 144.420  άτομα, από τα οποία οι 137.072 (94,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 7.348 (5,1%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.099 (34%) και οι γυναίκες σε 95.321 (66%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 113.703 (78,7%) είναι κοινοί, 1.682 (1,2%) είναι οικοδόμοι, 7.348 (5,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.145 (0,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 20.209 (14%) είναι εκπαιδευτικοί και 333 (0,2%) είναι λοιποί.