Αυξήσεις συντάξεων από 20 ευρώ ως και 100 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τους μισθούς και τα έτη ασφάλισης θα έχουν οι ασφαλισμένοι που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2024.

Οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών από το 2002 και μετά.

Οι συντελεστές της τιμαριθμοποίησης των αποδοχών καθορίζονται κάθε χρόνο με βάση την μεταβολή του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

Εν προκειμένω, η τιματιθμοποίηση των αποδοχών από το 2002 ως το 2023 θα γίνει με βάση τον πληθωρισμό του 2023, που ήταν 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή του 3,5% θα επηρεάσει όλους τους δείκτες αναπροσαρμογής από το 2002 και μετά.