Ἡ Ἀλβανία μέ τήν στήριξη Ἀμερικανῶν καί Γερμανῶν περιφρονεῖ τίς προειδοποιήσεις τῶν Ἀθηνῶν – Στήν φυλακή ὁδηγεῖται ὁ ἐκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας – Ἀντ. Σαμαρᾶς: Ὥρα γιά βέτο

«Ἡ Χιμάρα παραμένει νά μάχεται μόνη. Ποῦ εἶναι ἡ μάνα Ἑλλάς;»

ΜΕ ΑΥΤΟ τό παράπονο-κραυγή ἀγωνίας καταλήγει ἡ ἀνάρτησις τοῦ δικτυακοῦ ἱστοτόπου himara.gr σχετικά μέ τήν καταδίκη τοῦ Φρέντη Μπελέρη ἀπό τό δικαστήριο τῶν Τιράνων σέ διετῆ φυλάκιση. Ὁ ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χιμάρας θά ὁδηγηθεῖ καί πάλι στίς ἀλβανικές φυλακές, ὁ δέ συνεργάτης του Παντελῆς Κοκαβέσης ἔτυχε ἀναστολῆς γιά τήν φυλάκιση ἑνός ἔτους καί ἕξι μηνῶν στήν ὁποία κατεδικάσθη, λόγῳ τῆς βεβαρυμένης ὑγείας του. Θά τελεῖ ὅμως ὑπό καθεστώς περιοριστικῶν ὅρων.

Τήν ἀγωνία τῶν Βορειοηπειρωτῶν τήν συμμερίζονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Ξεχειλίζει ἡ ὀργή γιά τήν ἀπραξία τῆς Κυβερνήσεως τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ὁδήγησε τήν χώρα σέ μιά ταπεινωτική διπλωματική ἧττα. Εἶναι ἡ βαρύτερη ἧττα τήν ὁποία ἔχει ὑποστεῖ ἡ ἑλληνική διπλωματία τίς τελευταῖες δεκαετίες. Ὁδηγήθηκε σέ ἐξευτελισμό ἀπό μιά χώρα πού μέχρι πρίν ἀπό λίγα χρόνια ἦταν ὁ παρίας τῆς Εὐρώπης καί ἡ ὁποία ἀνοικοδομήθηκε χάρη στήν ἀμέριστη βοήθεια τῆς Ἑλλάδος καί στά ἐμβάσματα τῶν Ἀλβανῶν πού ἦλθαν στήν χώρα μας καί δούλεψαν προοδεύοντας.

Πῶς νομίζουν οἱ «φωστῆρες» τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ὅτι θά σταθοῦν αὔριο σέ ὁποιαδήποτε διεθνῆ συνάντηση; Ἡ ἧττα αὐτή σημαίνει ταπείνωση γιά τήν Ἑλλάδα. Σημαίνει ὅτι θά μᾶς συνοδεύει τό σαρδόνιο χαμόγελο τοῦ Ἔντι Ράμα πού ἐκόπτετο γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς ἀλβανικῆς δικαιοσύνης. Καί τοῦτο ὅταν στήν χώρα του τό κράτος δικαίου οὐδέποτε ἔχει ἀποκατασταθεῖ.

Εἶναι ἡ ἀπόφασις αὐτή ἀποτέλεσμα τῆς χλιαρῆς στάσεως τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ἡ ὁποία ἐψέλλιζε κάποιες προειδοποιήσεις γιά «βέτο» στήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Ἀλβανίας στήν ΕΕ.

Προειδοποιήσεις τίς ὁποῖες ἐχλεύαζε τό καθεστώς τοῦ Ἔντι Ράμα. Καί φαίνεται ὅτι ἔχει λόγους νά μᾶς χλευάζει ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός. Ἔχει ὑποστήριξη. Βασίζεται στούς Ἀμερικανούς μέ τούς ὁποίους βαυκαλιζόμεθα ὅτι ἔχουμε διαμορφώσει προνομιακή σχέση καί βασίζεται στούς Γερμανούς ἀπό τούς ὁποίους περιμέναμε νά συμπαραταχθοῦν μαζί μας στήν Εὐρώπη. Ποιά Εὐρώπη; Τήν Εὐρώπη τοῦ Ἐπιτρόπου γιά τήν Διερεύνηση Ὀλιβιέ Βαρχέλι, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο δέν ἄσκησε καμμία κριτική στήν ἀλβανική δικαιοσύνη, ἀλλά κατηγόρησε ἐμμέσως καί τήν Ἑλλάδα γιά τήν στάση της ἐνάντια στήν Ἀλβανία, ὑπονοῶντας ὅτι ἡ παράνομη δίωξις τοῦ Μπελέρη δέν εἶναι σοβαρός λόγος γιά τό ἑλληνικό βέτο στίς ἐνταξιακές διαπραγματεύσεις τῆς Ἀλβανίας. Σέ αὐτήν τήν Εὐρώπη ὑπολογίζαμε γιά νά ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη στόν Μπελέρη καί τούς Βορειοηπειρῶτες. Καί ὑπολογίζοντας σέ αὐτήν τήν Εὐρώπη, ἀδρανήσαμε ὡς Ἑλλάς, μέ ἀποτέλεσμα τήν ταπεινωτική ἧττα πού μπορεῖ νά ἔχει τραγικές ἐπιπτώσεις στήν ἑλληνική μειονότητα. Τήν μειονότητα, πού συμφώνως πρός τίς διεθνεῖς συνθῆκες, δικαιοῦται αὐτονομίας, τήν ὁποία οὐδέποτε διεκδικήσαμε!

Πλανᾶται ἔτσι στόν ἀέρα ἡ κραυγή ἀγωνίας τῶν Χιμαριωτῶν: «Ποῦ εἶναι ἡ μάνα Ἑλλάς;».

Ἡ Ἑλλάς –δυστυχῶς– ἀδιαφόρησε. Ἔτσι τό σχέδιο τοῦ Ἔντι Ράμα γιά οἰκονομικό ἔλεγχο τῆς περιοχῆς ἐστέφθη μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία. Ὁ δῆμος τῆς Χιμάρας παραμένει στήν κατοχή του, παρ’ ὅλο πού τόν ἔχασε στίς ἐκλογές, καί ὁ Μπελέρης βγαίνει ἀπό τήν ἐξίσωση, καθώς, καί ὅταν ἀποφυλακιστεῖ, δέν θά μπορεῖ νά πολιτευθεῖ ἐκ νέου. Καί βεβαίως εἶναι ἀφελές νά πιστεύει κανείς ὅτι ἡ ἔφεσις τήν ὁποία θά ἀσκήσουν οἱ δικηγόροι τοῦ Μπελέρη θά διαφοροποιήσει τήν κατάσταση.

Ἄλλως τε ὁ ἴδιος ὁ Μπελέρης εἶχε προσβλέψει τήν ἐξέλιξη μέ ἀνοικτή ἐπιστολή τήν ὁποία ἀπηύθυνε προχθές (Δευτέρα) στόν πρέσβυ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στήν Ἀλβανία, κ. Silvio Gonzato, καί τόν Ἐπιτετραμμένο τῶν ΗΠΑ κ. David Wisner. Ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων στήν ἐπιστολή του:

«Ἀπευθύνομαι σέ ἐσᾶς ὡς ὁ ἐκλεγμένος Δήμαρχος τοῦ Δήμου Χειμάρρας, Διονύσιος Φρέντης Μπελέρης. Δυστυχῶς, δέν μοῦ ἐπιτρέπεται ἀκόμη νά ἀναλάβω τή θέση γιά τήν ὁποία ἐξελέγην στίς τοπικές ἐκλογές τῆς 14ης Μαΐου 2023, καθώς βρίσκομαι ὑπό κράτηση ἀπό τίς 12 Μαΐου 2023. Τίς τελευταῖες ἡμέρες, παρά τά πολλά ἐμπόδια πού θέτουν οἱ ὑπάλληλοι τοῦ νέου δικαστηρίου, SPAK, τό ὁποῖο ἔχετε στηρίξει, τέθηκαν στή διάθεσή μου στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν αὐτό πού λέω ἀπό τήν ἡμέρα τῆς σύλληψής μου, ὅτι, δηλαδή, ὑπῆρξα θῦμα παράνομων ἀστυνομικῶν ἐνεργειῶν, ὑποκινούμενων ἀπό τίς δημόσιες προσβλητικές καί ὑβριστικές ἐπιθέσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τό πρόσωπό μου.

»Ἐξοχότατοι κύριοι Πρέσβεις,

»Πῆρα τό θάρρος νά ἀπευθυνθῶ σέ ἐσᾶς, ὡς Ἀλβανός καί Εὐρωπαῖος πολίτης, καθώς κατέχω καί τήν ἑλληνική ἰθαγένεια, γιατί δέν πιστεύω ὅτι αὐτή εἶναι ἡ δικαιοσύνη πού θέλατε γιά τήν Ἀλβανία, δέν μπορεῖ νά εἶναι αὐτή ἡ δικαιοσύνη στήν ὁποία ἐπενδύσατε! Βρίσκομαι στή φυλακή, ἐπειδή ἡ ἀστυνομία παρακολουθοῦσε ἐμένα καί ὅλο τό πολιτικό μου ἐπιτελεῖο γιά 5 ἡμέρες, 24 ὧρες τό 24ωρο, καί καθώς δέν διαπίστωσε καμμία παρανομία, ἐπιστράτευσε ἕναν ψευδομάρτυρα πού δήλωσε ὅτι τοῦ πρότεινα νά ἀγοράσει ψήφους γιά λογαριασμό μου. Βρίσκομαι στή φυλακή, ἐπειδή ἡ ἀστυνομία καί ἡ εἰσαγγελία τοῦ Αὐλῶνα πλαστογράφησαν ἔγγραφα πού τοποθετοῦν τόν ψευδομάρτυρα σέ δύο μέρη ταυτόχρονα, τοὐλάχιστον τρεῖς φορές, προκειμένου νά δικαιολογήσουν τή σύλληψή μου».

Ἐντόνως ἀντέδρασε ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς, γιά τήν ἀπόφαση τοῦ ἀλβανικοῦ δικαστηρίου, ζητῶντας νά ἀσκήσει ἡ Ἑλλάς βέτο στήν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στήν ΕΕ. Καί σύμπλήρωσε: «Ἡ καταδίκη Μπελέρη ὄχι μόνο προκαλεῖ τήν Ἑλλάδα, ἀλλά δείχνει τήν περιφρόνηση στούς κανόνες πού διέπουν τήν ΕΕ. Ἡ σημερινή Ἀλβανία τοῦ Ράμα δέν ἔχει καμμία θέση στήν Εὐρώπη».

Ἀντιθέτως, ἠπία ἦταν ἡ ἀντίδρασις τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο στήν ἀνακοίνωσή του οὐδόλως ἀναφέρεται στό ἐνδεχόμενο νά λάβει ἡ Ἑλλάς δραστικά μέτρα διά τῆς ἀσκήσεως βέτο στήν ἐνταξιακή διαδικασία τῆς Ἀλβανίας. Περιορίζεται νά ἀναφέρει ὅτι «ἡ ἑλληνική κυβέρνηση θά παρακολουθεῖ στενά τήν ὑπόθεση καί προσβλέπει σέ μιά δίκαιη καί ἀντικειμενική κρίση στόν δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας»!απο Εστια