Διαβάστε τον Μανώλη Κοττακη σήμερα για να κατανοήσετε όσες σας γράφουμε με συνέπεια και εμείς..Όσο είχαμε ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ με όσα αυτό συνεπάγεται κινούμασταν στην ίδια κατεύθυνση και με τον ιδιο σκοπό!