Η αποταμίευση, δηλαδή οι καταθέσεις στις τράπεζες, είναι ο ποιοτικός δείκτης που δείχνει την οικονομική ευμάρεια ή την οικονομική δυσπραγία της κοινωνίας… 
Στην Ελλάδα οι καταθέσεις ανέρχονται σε 190 δισεκ. και των νοικοκυριών και ιδιωτών σε 144 δισεκ. ευρώ. 
Από τον Δεκέμβριο του 2022 στα 141 δισεκ. έως τον Μάρτιο του 2024 στα 144 δισεκ. οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν μόλις 3 δισεκ. δυσανάλογα σε σχέση με την πορεία του ΑΕΠ… 

Από την πορεία του ΑΕΠ.
Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι δυναμικός καταλύτης στην αύξηση της αποταμίευσης… 

2)Το μέγεθος της πραγματικής παραοικονομίας.
Η παραοικονομία μπορεί να μην είναι απόλυτα μετρήσιμο μέγεθος αλλά υπολογίζεται σε 44 δισεκ. ευρώ. 
Η παραοικονομία είναι χρήμα που δεν φορολογείται, δεν έχει φόρους ή ΦΠΑ οπότε ενισχύει την αποταμιευτική βάση. 

3)Τον ρυθμό χορήγησης δανείων και αποπληρωμής τους.
Είναι προφανές ότι ο δείκτης αυτός είναι κρίσιμος. 
Εάν οι τράπεζες δεν χορηγούν δάνεια, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα καταφεύγουν σε ίδια μέσα, οπότε ο δείκτης αποταμίευσης θα επηρεαστεί πολύπλευρα.
Τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανέρχονται σε 117 δισεκ. ευρώ. 

4)Από τον ρυθμό πληρωμών σε ελληνικό δημόσιο και ΕΦΚΑ, εάν δεν πληρώνεις π.χ. την εφορία έχεις καταθέσεις αλλά είναι εικονική πραγματικότητα.
Στην Ελλάδα οι οφειλές στην Εφορία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία σωρευτικά φθάνουν τα 146 δισεκ. ευρώ. 
Δηλαδή θεωρητικά εάν αποπληρώνονταν όλες οι οφειλές… 146 δισεκ. οφειλές – 190 δισεκ. καταθέσεις… σήμερα το σύστημα θα καθάριζε μεν αλλά οι καταθέσεις στην Ελλάδα θα ήταν μόλις 44 δισεκ. ευρώ. 

Τι συμβαίνει κάθε Δεκέμβριο και φουσκώνουν οι καταθέσεις;

Ένα περίεργο φαινόμενο λαμβάνει χώρα κάθε Δεκέμβριο.
Οι καταθέσεις αυξάνονται και ακολούθως μειώνονται κατά τους επόμενους μήνες. 
Δεκέμβριος 2021 ήταν 135 δισεκ. οι καταθέσεις και μετά υποχώρησαν στα 132 δισεκ. 
Δεκέμβριος 2022 ήταν 141 δισεκ. οι καταθέσεις και μετά υποχώρησαν στα 139 δισεκ. 
Δεκέμβριος 2023 ήταν 146 δισεκ. οι καταθέσεις και μετά υποχώρησαν στα 144 δισεκ. 
Το φαινόμενο αυτό έχει λογική εξήγηση. 
Όχι δεν αφορά τα δώρα Χριστουγέννων γιατί βγαίνοντας από τους λογαριασμούς των εταιριών και μπαίνοντας στους λογαριασμούς των πολιτών το άθροισμα παραμένει το ίδιο.
Η βασική αιτία είναι ότι οι τράπεζες για να βελτιώσουν εικονικά την καταθετική τους βάση χορηγούν δάνεια λίγο πριν τον Δεκέμβριο και εν συνεχεία από το νέο έτος αποπληρώνονται μερικώς ή ολικώς οπότε ειδικά τον Δεκέμβριο καταγράφεται αύξηση υπολοίπων καταθέσεων

Συμπέρασμα 

Ο δείκτης αποταμίευσης μας δείχνει την ευμάρεια της κοινωνίας…
Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους… η πραγματική οικονομική κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας είναι χειρότερη από αυτή που παρουσιάζεται με βάση τις καταθέσεις.

www.bankingnews.gr