Πρόκειται ασφαλώς για τραγική στρατηγική κατουσιαν μειοδοσίας ,που σε συνδυασμό με την εξωφθαλμη και συνεχώς διαφημιζόμενη ενίσχυση της Ουκρανίας με πολύτιμο για μας αμυντικό υλικο, δημιουργεί εύλογα απορίες και ερωτήματα περί «αορατου χειρός» που κατευθύνει την εξωτερική πολιτική της χώρας!