Απλά διαβάστε το τεπορταζ για να διαπιστώσετε πως κοροϊδεύουν τον κοσμάκη οι πολιτικοί μανδαρίνοι των Βρυξελλών και ουχι μόνον..

Από «Youth check» θα περνά η ΕΕ τις πολιτικές της

Κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ, η Επιτροπή θα εφαρμόζει έναν «έλεγχο από τη νεολαία», ο οποίος θα διασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις των σχεδιασμών αυτών στους νέους λαμβάνονται συστηματικά υπόψη. Αυτό θα γίνει με τη διασφάλιση ότι τα υφιστάμενα εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων και των εκτιμήσεων επιπτώσεων, χρησιμοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τα εργαλεία αυτά θα συμπληρωθούν με διάφορα ειδικά για τη νεολαία μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027.

Άλλες πρωτοβουλίες που θα περνούν από «youth check» περιλαμβάνουν:

  • διαλόγους πολιτικής μεταξύ νέων και Επιτρόπων,
  • μια σειρά ειδικών στρογγυλών τραπεζιών για την ενσωμάτωση της νεολαίας και
  • μια νέα πλατφόρμα ενδιαφερόμενων φορέων για τη νεολαία, η οποία θα διευκολύνει τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων με οργανώσεις νεολαίας, ερευνητές για τη νεολαία, εκπροσώπους των κρατών μελών και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης τον διάλογο της ΕΕ με τη νεολαία, τον μεγαλύτερο μηχανισμό συμμετοχής των νέων στην Ευρώπη, ευθυγραμμίζοντας την εστίαση του διαλόγου στενότερα με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής.

Αντιμετώπιση των ανησυχιών των νέων σε βασικούς τομείς πολιτικής

Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε διάφορες συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των νέων σε πέντε τομείς πολιτικής που έχουν καίρια σημασία για τους νέους: υγεία και ευημερία, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση και κατάρτιση, διεθνής συνεργασία και ευρωπαϊκές αξίες, απασχόληση και ένταξη.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, η Επιτροπή, για παράδειγμα:

  • Θα προωθήσει τις εργασίες για την απόκτηση κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου το 2024, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια,
  • Θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τακτικό διάλογο και διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις νεολαίας παγκοσμίως μέσω της πλατφόρμας διαλόγου για τη νεολαία στην εξωτερική δράση της ΕΕ,
  • Θα επικαιροποιήσει το πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση το 2024 για να αντιμετωπίσει θέματα όπως η δίκαιη αμοιβή και η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία,
  • Θα προετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία στα σχολεία, οι οποίες θα δημοσιευθούν το 2024,
  • Θα προσεγγίσει τους νέους μέσω της επικείμενης εκστρατείας της Επιτροπής για το κλίμα και τη δημοκρατία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024,
  • Θα αυξήσει τις ευκαιρίες εθελοντισμού για τους νέους για την αντιμετώπιση της πράσινης μετάβασης, με την ενίσχυση της πρόσκλησης του 2024 για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από το πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη”,
  • Θα προχωρήσει σε ευρύτερη εφαρμογή της πρωτοβουλίας ALMA (aim, learn, master, achieve) για να βοηθηθούν οι μειονεκτούντες νέοι ηλικίας 18-29 ετών να ενταχθούν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μέσω μιας μαθησιακής εμπειρίας που σχετίζεται με την εργασία στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2024

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Επιτροπής να φέρει την ΕΕ κοντά στους νέους, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2024 θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 19 Απριλίου και θα επικεντρωθεί στη δημοκρατική συμμετοχή και τις εκλογές, δύο μήνες πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εβδομάδα θα γιορτάσει και θα προωθήσει την εμπλοκή, τη συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Στα βήματα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022

Οι δράσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα βασίζονται στις γνώσεις που προέκυψαν από το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Το Έτος περιελάμβανε περισσότερες από 13.000 δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από περισσότερους από 2.700 ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, μεταξύ των οποίων τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ, οργανώσεις που εργάζονται με και για τους νέους και οι ίδιοι οι νέοι.

Στο πλαίσιο του Έτους, η Επιτροπή προσδιόρισε περισσότερες από 130 πρωτοβουλίες πολιτικής για τους νέους, πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με τους νέους.

Η σημερινή δράση για τη στήριξη της διάστασης της νεολαίας στις προτεραιότητες και τις πολιτικές της ΕΕ ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οργανώσεων βασικών ενδιαφερομένων, όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.

«Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 ήταν ένα Έτος για τους νέους. Δημιουργήθηκε από κοινού με τους νέους. Τα μελλοντικά έτη θα πρέπει να είναι και δικά τους. Οι νέοι Ευρωπαίοι έχουν μια μοναδική προοπτική και έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές αποφάσεις. Είναι σημαντικό να μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί – όχι μόνο στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές που είναι απαραίτητες για το μέλλον της Ευρώπης» δήλωσε σχετικά ο Αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Οι νέοι είναι οι ηγέτες του αύριο, αλλά και οι τροποποιητές του σήμερα» πρόσθεσε η Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη νεολαία. «Η συμμετοχή τους είναι κρίσιμη, καθώς θα ζήσουν με τις συνέπειες των αποφάσεών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τους δίνουμε ισχυρότερη φωνή στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες τους σε τομείς σημαντικούς γι’ αυτούς. Αυτή είναι η δέσμευσή μας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την επόμενη γενιά».