Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν ήδη αρκετές περιοχές σε ΗΠΑ, Καναδά αλλά και Ευρώπη.
Γκετοποιημένες περιοχές με μηδενική ασφάλεια και απόλυτη εξαθλίωση:

el