Είναι τέτοιες και τόσες οι εγκληματικές αβλεψίες του επιτελικού κράτους που ότι κι αν πει κανένας είναι λίγο…Όπου κι εν πάνε εκπρόσωποι Περιφέρειας Θεσσαλιας και Πολιτείας αποδοκιμάζονται άγρια. απόδειξη ότι το μοντέλο που εξέθρεψαν έχει εκπνεύσει..