Όπως στις ΗΠΑ όπου στην κυριολεξια οι πάντες ζουν σε «γυάλινους Πύργους» και οι πολίτες αξιολογούν..Ρωτάμε λοιπόν σήμερα , έτσι για την ιστορία, εάν η νυν ΠτΔ είχε κάποια συγγένεια με τον ατυχη, αποθανόντα πια πρώην εισαγγελέα Σακελαροπουλο της γνωστής υποθέσεις με την Τζένη που ήταν από όσο ενθυμούμαστε αμφιφυλη , ιδιότητα δυστυχώς όχι αποδεκτή εκείνη την εποχή…. Για την ιστορία επαναλαμβάνουμε αλλά και -ίσως-για την ερμηνεία κάποιων θέσεων της ΠτΔ..Ουδεμία -επαναλαμβανουμε -πρόθεση αρνητισμου για τις επιλογές στην προσωπική ζωή του ανθρώπου , η ομοφοβία είναι.. μακριά από εμάς και η ελευθερία ερωτικού προσανατολισμού πλήρως αποδεκτή, ωστόσο εξηγήσαμε την προσέγγιση μας που είναι καθαρά πολιτική..

.

ς