Κανονισμοί επί κανονισμών στις Βρυξέλλες μας ετοιμάζουν το νέο «μενού».

Πρόσφατα το EL.GR είχε αναδείξει την απόφαση-βόμβα της Ε.Ε. σχετικά με την εισαγωγή στην αγορά «μερικώς απολιπωμένης σκόνης από Acheta domesticus (οικοδίαιτο γρύλλο) ως νέου τροφίμου».

Πιο συγκεκριμένα, με τον νέο κανονισμό της 4ης Ιανουαρίου του 2023 εγκρίθηκε για πρώτη φορά η διάθεση στην αγορά μερικώς απολιπασμένης σκόνης που λαμβάνεται από ολόκληρο το Acheta domesticus (οικιακός γρύλος) ως νέα τροφή, καθώς και του Alphitobius diaperionus (λιγότερο αλευροσκουλήκι)

ΩΣΤΟΣΟ, αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι οι διεργασίες που είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν η Ε.Ε. για να μας…αλλάξει σταδιακά (ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) τις διατροφικές συνήθειες.

Έτσι ενώ όλοι ασχολούνται ακριβώς ένα χρόνο πριν με το αν ο Πούτιν θα εισβάλλει τελικά στην Ουκρανία αλλά και με την ακριβεία (που προϋπήρχε του πολέμου), στις Βρυξέλλες εξέδωσαν τον εξής ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ κανονισμό:

«Εκτελεστικός κανονισμός της Ε.Ε. (2022/188) της 10ης Φεβρουαρίου 2022 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά Acheta domesticus κατεψυγμένου, αποξηραμένου και σε μορφή σκόνης ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής».

Ολόκληρος ο κανονισμός έτσι όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ε.Ε.:

μπορειτε να κατεβάσετε εδώ https://www.el.gr/wp-content/uploads/2023/02/CELEX_32022R0188_EL_TXT.pdf

Υπόψιν ότι ισχύει για ΟΛΑ τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.συνεπώς και για τη χώρα μας.

Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές ωστόσο επιμένουν ότι όλα είναι ελεγμένα και οι πολίτες θα γνωρίζουν ποιά τρόφιμα θα περιέχουν έντομα.

Τι άλλο άραγε έχει συνέχεια; Μήπως σταδιακές απαγορεύσεις πώλησης και κατανάλωσης συγκεκριμένων κρεάτων και αγροτικών προϊόντων και αντικατάστασή τους με άλλα (έντομα λόγου χάριν);;;