Αναλυτικά η κατανομή τους σε δήμους της χώρας

Απεστάλη τη Δευτέρα στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών, 1.213, θέσεων μόνιμου προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι αιτήσεις αναμένεται να αρχίσουν εντός Μαρτίου 2024, αφού πρώτα δημοσιευτεί και το σχετικό ΦΕΚ.