Πανω από έξι χιλιάδες κοτόπουλα δεν άντεξαν είτε από τις φλόγες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους της μονάδας με αποτελεσμα να βρουν φρικτό θάνατο και φυσικά μα σημειωθεί μια μεγσλη οικονομική ζημιά για τον ιδιοκτήτη..