Διαβάστε το σχετικό δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Οὔτε σταγόνα ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ. δὲν διαπραγματευόμαστε!

Τὸ Καστελλόριζο δὲν κεῖται μακράν, καὶ ἀσφαλῶς οὔτε καὶ ἡ Ρῶ, ἡ Στρογγύλη καὶ ἡ Κύπρος, ποὺ εὑρίσκονται ἀνατολικῶς τοῦ 28ου Μεσημβρινοῦ καὶ θεμελιώνουν δικαίωμα μιᾶς γιγαντιαίας Α.Ο.Ζ. (Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης), τὴν ὁποία, δυστυχῶς, ἐνῷ ἀνήκει στὴν Ἑλλάδα, τὴν οἰκειοποιεῖται ἡ Τουρκία ἐν ὄψει νέας ἄκρως προδοτικῆς συμφωνίας τύπου Πρεσπῶν.

Κάθε κομμάτι Ἑλληνικῆς γῆς εἶναι ἕνα κομμάτι ἁγιασμένο, ὅπου συνυφαίνονται ἡ Ὁρθοδοξία μὲ τὸ Ἀρχαῖο Κλέος.

Ἀλήθεια, ποιός ἔδωσε τὸ δικαίωμα σὲ ὅσους νομίζουν ὅτι διαφεντεύουν αὐτὸν τὸν ἱερὸ τόπο, νὰ τὸν ξεπουλᾶνε κομμάτι-κομμάτι;

Πρῶτα ἡ Μακεδονία μας, τώρα τὸ Αἰγαῖο, παλιότερα ἡ Ἴμβρος καὶ ἡ Τένεδος, ἡ Σάσσων, ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, τὰ Ἴμια, ἡ Κύπρος μας, ἡ Μ. Ἀσία καὶ ἐν τέλει ἡ Ἑλλὰς ὁλόκληρη διὰ πλημμυρῶν καὶ πυρκαϊῶν.

Αἰδώς, Ἀργεῖοι πολιτικάντηδες, ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν! Λάβετε ὅμως ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι αὐτὸν τὸν ξεχωριστὸ τόπο τὸν προστατεύει ἡ Μεγαλόχαρη, καὶ ὁ λαὸς ποτὲ δὲν ξεχνᾷ, ἀλλὰ οὔτε καὶ συγχωρεῖ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου