Κάθε χρόνο συμμετέχουν όλο και περισσότερο στο…ισλαμιστικό έθιμο: