Οι αποκαλύψεις της Δ για την εκδοτική εταιρεία Γεωργιάδη θέτουν μείζον ηθικό ζήτημα για τον κ υπουργό αλλά και την κυβέρνηση που τον «ανέχεται»