Από το 800 π.Χ. περίπου, αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν ναυτικές δυνάμεις, άρχισαν να κοιτάζουν πέρα από την Ελλάδα για γη και πόρους. Ως συνέπεια, ίδρυσαν αποικίες σε όλη τη Μεσόγειο. Άλλες ελληνικές αποικίες ιδρύθηκαν στις ακτές της Γαλατίας, στην Κυρηναϊκή χερσόνησο στην Αφρική αλλά και στην Αίγυπτο.
Σε αυτή την έκρηξη αποικιακής επεκτατικής πόλεις όπως η Κόρινθος, η Μιλήτος, τα Μέγαρα και η Φώκαια πρωτοστάτησαν.
Μέχρι το 500 π.Χ. αυτά τα νέα εδάφη θα αντιπροσώπευαν τελικά το απίστευτο 40% όλων των Ελλήνων στον Ελληνικό Κόσμο. Η πρώτη ελληνική αποικία που δημιουργήθηκε εκτός της σημερινής Ελλάδας βρισκόταν στα νησιά Πιθεκουσάι (σημερινή Ίσχια της Ιταλίας).
Η αποικία δημιουργήθηκε από Χαλκιδιανούς και Ερετριανούς μεταξύ 770 και 760 π.Χ. Λίγα χρόνια αργότερα, οι κάτοικοι της Χάλκης και της Κύμης ίδρυσαν την Κύμη, απέναντι από τα νησιά Πιθεκουσάι, στη σημερινή Καμπανία στην ηπειρωτική Ιταλία.