Από τα στοιχεία που ήταν γνωστά και δημοσιοποιήθηκαν εκ νέου από το Μαξίμου το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ηπείρου περιλαμβάνει 37 εμβληματικά έργα τα οποία επικαιροποιούνται ενώ το σύνολο των έργων ανέρχονται σε 378.

Το σχέδιο που είχε παρουσιαστεί στα Γιάννινα περιελάμβανε 380 έργα και έφτανε μέχρι το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων που είναι σε λειτουργία από το 2019.

Αυτή την φορά δεν δημοσιοποιήθηκαν αναλυτικά  τα έργα κάθε περιφέρειας κάτι που αναμένεται να γίνει με την πλατφόρμα που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα λειτουργήσει εντός του Φεβρουαρίου.

Το προσχέδιο αυτής παρουσιάστηκε στους Περιφερειάρχες και δόθηκε στη δημοσιότητα.

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει είναι τα κρίσιμα έργα κάθε Περιφέρειας, ο προυπολογισμός και η πηγή χρηματοδότησης, η πρόοδος και η εκτιμώμενη ολοκλήρωση καθώς και ειδικά σχέδια ανασυγκρότησης για περιοχές όπου απαιτούνται.