Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Ο.ΜΕ.Δ.οργανώνει σεμινάριο με θέμα την «επίλυση εργασιακών διαφορών ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ.», την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στα Γιάννενα, 10:00 – 13:30, στο Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα Παλαιά Σφαγεία απευθυνόμενο στον κόσμο της εργασίας, εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις της Ηπείρου αλλά και κάθε άλλον/η ενδιαφερόμενο/η, πρόσωπο ή εκπρόσωπο οργάνωσης που ασχολείται ή ενδιαφέρεται για ζητήματα εργασίας και επίλυσης διαφορών εργασίας.

Ο Ο.ΜΕ.Δ. www.omed.gr είναι ανεξάρτητος οργανισμός που η πολιτεία έχει αναθέσει (Ν. 1876/1990) την παροχή υπηρεσιών Συμφιλίωσης, Μεσολάβησης και Διαιτησίας προς υποστήριξη επίλυσης συλλογικών εργασιακών διαφορών.