στην Αθήνα ώστε να αποφευχθεί η αποκάλυψη των απαιτήσεων του για το …μισό Αιγαίο και τα δυο κράτη στην Κύπρο..