Η απομάκρυνση του απ την θέση του αρχηγού συνοδεύτηκε από οξείες αλλά φεύ και προφητικές καταγγελίες του Ηπειρώτη στρατηγού τις οποίες και τότε είχαμε υπογραμμίσει..Ποια είναι αυτά τα κέντρα και γιατί η πολιτική ηγεσία δεν τα εξαρθρώνει, αντιθέτως απομάκρυνει τους θαραλλεους καταγγέλοντες;