Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου 

Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιωαννίνων

Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

Νομαρχιακό Τμήμα ΕΕΤΕΜ Ιωαννίνων

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Ιωαννίνων 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις μας ενάντια στα άδικα φορολογικά μέτρα και διεκδικώντας ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα

Σας καλούμε

την Τρίτη, 5η Δεκεμβρίου 2023, και ώρα 12.00στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων(έμπροσθεν του κτιρίου της Περιφέρειας) στην κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας.