Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κάνει γνωστό στους αγρότες οι οποίοι είναι συνταξιούχοι ότι από 01/01/2024 σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.5078/2023 θα πρέπει να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρματου ΕΦΚΑ η οποία άνοιξε την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, την απασχόλησή τους ανεξάρτητα από το αν πρέπει να καταβάλουν γι’ αυτή εισφορές  ή τον ειδικό φόρο υπέρ ΕΦΚΑ.

Η υποχρέωση συμπεριλαμβάνει όσους είναι ήδη συνταξιούχοι αλλάκαι αυτούς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση  συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς διατηρούνται οι απαλλαγές οι οποίεςισχύουν  μέχρι σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουν να εξαιρούνται από την πληρωμήτόσο των ασφαλιστικών εισφορών όσο και του ειδικού πόρου υπέρ ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούναγροτική δραστηριότητα.

Ομοίως εξαιρούνται και οι συνταξιούχοι άλλων ταμείων οι οποίοιασκούν αγροτική δραστηριότητα από την οποία αποκτούν εισόδημαμέχρι 10.000 €.

Η υποχρέωση δήλωσης ισχύει για όλους όσους λαμβάνουν σύνταξηεξ ιδίου δικαιώματος είτε γήρατος, είτε αναπηρίας, ενώ δεν ισχύειγια συνταξιούχους λόγω θανάτου (χηρείας).

Επίσης όσοι έχουν δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής τους με άλλον τρόπο π.χ. με χειρόγραφη αίτηση στα τοπικάυποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να επαναλάβουν την σχετική δήλωση ψηφιακών στην πλατφόρμα.

Προθεσμίες υποβολής:

1. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία ημέρατου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (για όσους συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους).

2. Ειδικά όσοι ανέλαβαν απασχόληση η οποία είναι υποχρεωτικόςυπακτέας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ πριν την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης (26/02/2024) και συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι σήμερα ή ανέλαβαν ασφαλιστικήαπασχόληση από 01/01/2024 και την διέκοψαν πριν την έναρξηισχύος της κοινής Υπουργικής Απόφασης έχουν κατ’ εξαίρεσηπροθεσμία τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος της απόφασης, προκειμένου να δηλώσουν την απασχόλησή τους στην πλατφόρμα.

ΚΡΥΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45500, Τ.Θ. 1046 ● ΤΗΛ.: 26510 70961 -5

www.enosiagroton.gr ● email: easikap@otenet.gr

Αρ. Μητρώου:  0403003