Η πολιτευόμενοι μερίδα της βεβαίως οχι οι ρομαντικοί εκείνων των ημερών που και ολίγοι ήσαν όπως απεδείχθη και στην αφάνεια παρέμειναν..