Η επιβολή της εντομοφαγίας έχει στόχο την αύξηση της θνησιμότητας.