Η πρόκληση με την μη απομείωση της συμμετοχής στα ΕΛΤΑ και οι ευθύνες ορκωτού και Επιτροπής Ελέγχου – Πρόβλεψη μόλις 253 εκατ. για τα 700 εκατ. του Μαντωνανάκη

Σε επικοινωνιακή φαρσοκωμωδία εξελίσσεται η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων του Υπερταμείου όχι για τη χρήση του 2023 αλλά του 2022 ενώ διανύουμε το 2024.
Δεν φτάνει που η διοίκηση του Γρηγόρη Δημητριάδη έχει παραβιάσει τη νομοθεσία και με τις πλάτες του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν έχει τεθεί σε αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ προχωρά και στην πρόκληση να δημοσιοποιήσει τις οικονομικές του επιδόσεις ως δήθεν snapshot σχολιάζοντάς τες κατά το δοκούν.
Προφανώς θεωρεί ότι έτσι θα δημιουργήσει εντυπώσεις και δημοσιότητα μεγεθών ώστε να μην ασχοληθεί κανένας με την ουσία.
Και η ουσία για παράδειγμα είναι ότι στα ΕΛΤΑ έχουμε το παράδοξο να έχουν εγκριθεί οικονομικές καταστάσεις αλλά την ίδια στιγμή να έχει αναβληθεί η απαλλαγή της διοίκησης από κάθε ευθύνη.
Όμως όταν εγκρίνονται οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να αποτυπώνεται και η πραγματικότητα και το Υπερταμείο πρέπει να αποφασίσει ποια είναι η πραγματικότητα όταν «λιβανίζει» τον έλεγχο της Deloitte στα πεπραγμένα της πρώην διοίκησης των ΕΛΤΑ που πηγαίνει και έρχεται στο γραφείο του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη.
Αυτά δεν αναφέρονται πουθενά στην οικονομική έκθεση όπου έχει ατελείωτες σελίδες περί ESG ξεχνώντας ότι το G σημαίνει Governance το οποίο δεν υπάρχει όταν μόνο και μόνο δεν τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τους χρόνους πραγματοποίησης Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων.

Τα ερωτήματα για outsourcing

Μια προσεκτική όμως ανάγνωση της έκθεσης οδηγεί σε άλλα συμπεράσματα και ερωτήματα.
Για παράδειγμα γίνεται αύξηση των ενοποιημένων αμοιβών και εξόδων τρίτων κατά περίπου € 13,2 εκατ, «εκ του οποίου ένα μέρος αφορά κυρίως αυξήσεις δαπανών στην ΕΥΔΑΠ, ενώ μέρος της αύξησης οφείλεται και σε αύξηση των δαπανών των ΕΛΤΑ για δαπάνες outsourcing για την προσωρινή κάλυψη κενών που προέκυψαν από την αποχώρηση σημαντικού μέρους του προσωπικού τους λόγω εθελουσίας».
Το γεγονός ότι τα 13,2 εκ ευρώ παρουσιάζονται «σούμα» δημιουργεί έλλειμα πληροφόρησης ενώ θα είχε ενδιαφέρον να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το περίφημο outsourcing των ΕΛΤΑ δηλαδή με ποιες διαδικασίες έγινε η ανάθεση, σε ποια εταιρία-ες δόθηκε και αν υπάρχουν συγγενικές σχέσεις με μεταξύ εργαζομένων-στελεχών του Υπερταμείου και διοικούντων την εταιρία-ες που πήρε το outsourcing.

Απομείωση. Ποια απομείωση;

Πέραν αυτού ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια το Υπερταμείο «εκτιμά ότι δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην αξία της σχετικής συμμετοχής στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η θυγατρική ΕΛΤΑ ΑΕ έχει ξεκινήσει διαδικασία αναδιάρθρωσης της παραγωγικής της δραστηριότητας και του πλαισίου λειτουργίας της»
Και αυτό τόσο ο ορκωτός όσο και η Επιτροπή Ελέγχου το περνούν αβρόχοις ποσί περιμένοντας το Δεκέμβριο του 2023 (ο οποίος πέρασε) για να δουν αν από το νέο στρατηγικό σχέδιο προκύπτουν ενδείξεις απομείωσης.
Πρόκειται για καταφανή παραβίαση των αρχών των ΔΛΠ όταν τα κεφάλαια των ΕΛΤΑ έχουν στην κυριολεξία καταρρεύσει και αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη δημόσια εταιρία θα βρισκόταν υπόλογη στις εποπτικές αρχές.
Σημειώνεται δε ότι ο ορκωτίος στα ΕΛΤΑ γράφει περί ουσιώδους αβεβαιότητας συνέχισης της λειτουργίας καθώς τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2022 ήταν αρνητικά κατά 102,277 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ξεπερνούν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 183,022 εκατ. ευρώ!!!

Κατά τα άλλα το ESG στη θεωρία ζει και βασιλεύει

Πέραν των παραπάνω είναι σαφές ότι η πρόβλεψη για την ΕΤΑΔ και την υπόθεση Μαντωνανάκη ο οποίος έχει είναι απολύτως ανεπαρκής και δεν αποτυπώνει τα πραγματικά περιστατικά ενώ δεν υπάρχει και επαρκής αιτιολόγηση για το ύψος της.
Έτσι αναγκάστηκε ο ορκωτός να αναγράψει τις σχετικές παρατηρήσεις όπως δεν έκανε στα ΕΛΤΑ.
Ειδικότερα ο όμιλος Μαντωνανάκη έχει επιδικάσει σε βάρος της ΕΤΑΔ 568 εκατ. περίπου, πλέον τόκων από την επίδοση των αγωγών και δικαστικών δαπανών.
Το Υπερταμείο μάλιστα αποφεύγει να προσδιορίσει το τρέχον ποσό που σύμφωνα με εκτιμήσεις προσεγγίζει τα 700 εκ ευρώ για την οποία έχει κάνει πρόβλεψη 253 εκατ. ευρώ άγνωστο με ποια μεθοδολογία.
Προφανώς με την ίδια της αυθαιρεσίας που έκανε και με την αποτίμηση της αξίας συμμετοχής στα ΕΛΤΑ.
Σημειώνεται δε ότι στις οικονομικές καταστάσεις δεν αναγράφεται η αξία των συμμετοχών αναλυτικά καθώς θα αποτυπωνόταν και το φούσκωμα συμμετοχών αλλά και η αποφυγή απομειώσεων ώστε να εμφανίζεται μια ωραιοποιημένη εικόνα.
Μια εικόνα που η διοίκηση Δημητριάδη θεωρεί πως έχει το ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε πανηγυρισμούς όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι τα έχει κάνει θάλασσα.

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr