Με αφορμή και με εκμετάλλευση των πυρκαγιών οι Τούρκοι εντείνουν τον ασσυμετρο πόλεμο που εδώ και χρόνια έχουν εξαπολύσει για την Τουρκοποίηση της περιοχής! Μήπως πρέπει πλέον να ληφθούν ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤ