Ανησυχία στην κοινωνία για τα αλλεπάλληλα ζητήματα που προκύπτουν εις βάρος του επιπέδου ετοιμότητας των Ε.Δ …Όσα αληθή περιγράφει σήμερα η ΕΣΤΙΑ και δυστυχώς αποτελούν εύκολες διαπιστώσεις όλων δημιουργούν ζητήματα…