2024 
 
Ενημέρωση  G.D.P.R.
 
Αγαπητά Μέλη και Συνεργάτες,
Από 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Στο πλαίσιο του Κανονισμού, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διαμόρφωσε πολιτική προστασίας, ώστε να εγγυηθεί την τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου και την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία από τα υποκείμενα των δεδομένων.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)
Εάν ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δώσει, για να σας ενημερώνουμε για τις δράσεις  της υπηρεσίας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο Ανάκλησης – Συγκατάθεσης.Παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο ανάκλησης συγκατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
no-gdpr@cci-ioannina.gr