Η μόνη λύση για τους Ιεράρχες οι οποίοι ανέχτηκαν δυστυχώς τα αίσχη τον καιρό της πανδημίας , το αντιθρησκευτικο μένος του πρωθυπουργου-αλήθεια, ποια τα ελατήρια;-και την απαράδεκτη σταση Ιερωνυμου αυτές τις ημέρες , ώστε να διασωθεί το καταρρακωθεν κύρος τους.. Ο,τι άλλο θα τους καταστήσει συνυπεύθυνους της κατρακυλας στην αναξιοπιστία, ολοκλήρου του οικοδομήματος της Ελλαδικής Εκκλησίας..