“Όταν το ασύρματο εφαρμοστεί τέλεια ολόκληρη η γη θα μετατραπεί σε έναν τεράστιο εγκέφαλο, που στην πραγματικότητα είναι, όλα τα πράγματα είναι σωματίδια ενός πραγματικού και ρυθμικού συνόλου. Θα μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας άμεσα, ανεξάρτητα από την απόσταση. Όχι μόνο αυτό, αλλά μέσω της τηλεόρασης και της τηλεφωνίας θα δούμε και θα ακούμε ο ένας τον άλλο τόσο τέλεια σαν να βρισκόμασταν πρόσωπο με πρόσωπο, παρά τις παρεμβάσεις χιλιάδων μιλίων, και τα όργανα μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημά του είναι εκπληκτικά απλά σε σύγκριση με το δικό μας παρόν τηλέφωνο. Ένας άνδρας θα μπορεί να κουβαλάει ένα στην τσέπη του γιλέκου του. “