Αξίζει νομίζουμε το δημοσίευμα κάποιας ρητής εν προκειμενω απαντήσεως σε καιρούς πονηρούς η μήπως όχι;