Οι Ντελ Μπίγκτρι και Τζέφρεϋ Τζάξεν καταγγέλλουν ότι εξετάζεται ένα νομοσχέδιο στη Γαλλία που θα μπορούσε να μετατρέπει σε εγκληματίες εκείνους που διαδίδουν αντιφρονούντες πληροφορίες ή τους γιατρούς που δεν χρησιμοποιούν τη θεραπεία που συνιστά η φαρμακευτική βιομηχανία, η οποία κατέχει τη ρυθμιστική υπηρεσία και θα κάνει οτιδήποτε για να προστατεύσει και να επιβάλει τα προϊόντα της στον πληθυσμό. Ζητούν να το γνωρίζετε αυτό

katohika