Τι είναι ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ);

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτός ορίζεται κατά το άρθρο 58 του ν. 4001/2011, είναι ο Προμηθευτής αυτός που υποχρεούται να προμηθεύει Μικρούς Πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, για τους οποίους συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή, β) αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους. Να σημειωθεί ένας προμηθευτής μπορεί να ανακαλέσει την εκπροσώπηση ενός πελάτη και να οδηγηθεί στην ΚΥ.           

Πως γίνεται η υπαγωγή στην Καθολική Υπηρεσία;

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 832/9.4.2013), η υπαγωγή του πελάτη σε καθεστώς προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας επέρχεται αυτομάτως, ήτοι χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση σύμβασης, αμέσως μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο προμηθευτή του ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς τελευταίου καταφυγίου, εφόσον: α) δεν υφίσταται εντολή νέας εκπροσώπησης, β) δεν έχει υποβληθεί από τον πελάτη αίτηση διακοπής της σύνδεση.
Το τιμολόγιο διαμορφώνεται ανά μήνα και ορίζεται από την ΡΑΑΕΥ. Τον Ιανουάριο η τιμή της KWh ήταν στα 233,73 ευρώ ανά MWh ή 0,223 ανά KWh για τους οικιακούς καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις ήταν στα 254,73 ευρώ ανά MWh ή 0,254 ευρώ ανά KWh. Τα πάγια και για τις δύο κατηγορίες διαμορφώνονται στα 4,20 ευρώ αντίστοιχα.

Οι τιμές ανα KWh του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2024

Το Φεβρουάριο μειώνονται σε 231 ευρώ και 252 ευρώ ανά MWh και τα πάγια διαμορφώθηκαν σε 4,20 και 5,25 ευρώ.  

Η ΕΣΠΕΝ ζητά την παρέμβαση του ΥΠΕΝ

Με επιστολή της στο ΥΠΕΝ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός των παροχών οι οποίοι καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΘΑΛΗΣ» του Διαχειριστή με μη έγκυρο («μηδενικό») ΑΦΜ αποτελεί μείζον ζήτημα, ιδίως αναφορικά με τις περιπτώσεις των εν λόγω παροχών οι οποίες μεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, καθότι οι δικαιούχοι της Καθολικής Υπηρεσίας περιέρχονται στο πελατολόγιο των παρόχων αυτομάτως, δίχως να προηγείται η σύναψη Σύμβασης Προμήθειας.
Σημειώνει ότι η έλλειψη έγκυρων στοιχείων, η ταυτοποίηση και τιμολόγηση μεγάλου μέρους των Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας καθίσταται πρακτικά αδύνατη, συνεπώς η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους εν λόγω πελάτες πραγματοποιείται με σημαντική οικονομική ζημία των παρόχων.
Η ΕΣΠΕΝ αναφέρει ότι οι προμηθευτές έχουν ζημιές από την σχετική υπηρεσία αλλά προσέρχονται αυτοβούλως στη διαδικασία και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των ενδιαφερόμενων. 
Παράδειγμα το 1,5 εκατομμύρια μετρητές με την προϋπόθεση ότι η κατανάλωση είναι 300 KWh το μήνα, η συνολική κατανάλωση ξεπερνά τις 450 εκατομμύρια KWh και η αξία της κατανάλωσης ξεπερνά τα 100 εκατ.  ευρώ. 
Τα έσοδα των προμηθευτών πολλαπλασιάζονται σε σχέση με τα τιμολόγια που έχουν τα νοικοκυριά.  

Νίκος Θεοδωρόπουλος 
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr