όπως και στην περίπτωση της απαγόρευσης καθόδου των «Ελλήνων» ,τώρα στην καθαίρεση 12 βουλευτών των «Σπαρτιατών» χωρίς αναπληρωματική εκλογή στις επιμέρους περιφέρειες..