Μεγάλη αποκάλυψη της Δ εμφανίζει ψευδομενο τον Καραμανλή του Αχιλλέως που μαλλον πια βρίσκεται σε δυσχερέστατη θέση..