Τελεσίγραφα από την ΑΑΔΕ σε χιλιάδες φορολογούμενους ότι τελειώνει ο χρόνος για να δηλώσουν τα αναδρομικά που εισέπραξαν από μισθούςσυντάξεις και άλλες πηγές εισοδήματοςπριν η τελευταία αναλάβει δράση υπολογίζοντας από μόνη της το «κοστούμι» με τους φόρους και τα πρόστιμα.
Το οξύμωρο όμως είναι ότι για την συντριπτική πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων δεν είχε προηγηθεί καμία ενημέρωση για τα αναδρομικά που έλαβαν καθώς πολλά από αυτά τα ποσά αγγίζουν ακόμα και το μακρινό 2013. 
Ωστόσο στη νέα «φορο κλήση» που δέχτηκαν από την ΑΑΔΕ προειδοποιούνται ότι «σε περίπτωση που έως και την 01/03/2024 δεν υποβάλετε τις απαιτούμενες τροποποιητικές δηλώσεις, η φορολογική Διοίκηση θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό της φορολογικής σας υποχρέωσης, την έκδοση των σχετικών πράξεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων».
Η πλειονότητα των φορολογουμένων είναι σε κατάσταση …νευρικού κλονισμού όχι μόνο για το λογαριασμό που καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά και μάλιστα με τόκους υπερημερίας, κυρίως όμως για το γεγονός ότι εδώ και χρόνια δεν είχαν καμιά προσωπική ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων. 
Το πρόβλημα ξεκινάει από τους εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία με καθυστέρηση πολλών ετών υπολόγισαν αναδρομικά (κυρίως μικροποσά) αμελώντας να ενημερώσουν εγκαίρως την Εφορία, με αποτέλεσμα τα ποσά αυτά να μην εμφανίζονται στις προσυμπληρωμένες από την ΑΑΔΕ δηλώσεις φόρου εισοδήματος της εποχής εκείνης.